Udredning med billeddiagnostik anvendes ofte i forbindelse med smerter i ryggen, skulderen mm. Med eksempelvis MR-skanning kan man se forskellige strukturer i kroppen (led, muskler, nerver etc). Man kan påvise diskusprolapser, slidforandringer og dårlige pladsforhold for nerverne.

Vi har på klinikken gennem mange år i forbindelse med vores tilknytning til Rygcenter Syddanmark arbejdet med vurdering MR-skanninger, røngtenbilleder og ultralydsskanninger og har dermed opnået stor erfaring med at tolke disse resultater og relatere dem til netop dit problem.

Billeddiagnostik skal dog altid sammenholdes med en grundig undersøgelse, da billederne ofte kun giver en delvis forklaring på smerterne.

Studier viser, at der ikke nødvenmdigvis er særlig godt sammenhæng mellem fund på MR skanning og f.eks rygsmerter, så udredningen er altid mere kompleks end det billede skanningen giver. Der vil ofte være arbejdsforhold, personlige forhold, aktiviteter etc. der også influerer på dine smerter. Når det er sagt, så giver det os et godt udgangspunkt for behandling, hvis du medbringer en evt. billedbeskrivelse til første konsultation.