”Sundhedsstyrelsen påtænker, at den øvrige praksissektor udover almen praksis og speciallægepraksis, samt private hospitaler, kan begynde at øge aktiviteten frem mod mere vanligt niveau fra mandag den 20. april 2020, under fortsat forudsætning om smittereducerende tiltag for at undgå smittespredning i sundhedsvæsenet.”

Det vil ligeledes i hver enkel kliniske situation fortsat være et konkret fagligt skøn, der ligger til grund for vurdering af, om en given patient/borger skal modtage en given behandling.

Det betyder i praksis at klinikken åbnes for behandling igen. Der vil for at undgå unødvendig risiko og smittespredning været øget fokus på hygiejne. Der vil

for eksempel været afsat ekstra tid mellem de enkelte patienter så i ikke mødes i venteværelset, der vil ikke være blade i venteværelset, der vil være håndsprit til rådighed mm. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinier.

Hvis man ønsker en tid til fysioterapeutisk behandling eller en snak om det er forsvarligt at komme til behandling kan jeg kontaktes på tlf. 31908211. Ved feber, almen utilpashed, hoste mm. bedes du undgå at bestille tid til behandling og vente til du er rask igen. Har du en kronisk lidelse, lungelidelse etc. bedes du ringe om snakke med mig om evt. behandling.